радослав йорданов николов

Bulgaria

00000000021_Cover.jpg

Обща разгьната застроена площ-27500кв.м БИБЛИОТЕКА-16400кв.м Подземен паркинг-11100кв.м Застроена площ на приземния етаж-1850кв.м Разгьната застроена площ на надземните етажи/включително и ниво терен/-15650кв.м Обща озеленена площ в рамките на парцела и сградата-2100кв.м Брой места за паркиране в подземния паркинг-360 Предложено е деагонално решение по оста юг-север с два входа.Централен атриум в който са разположени рампа и остьклен асансьор задьржа пространството и го изхвъля през 9-те нива на библиотеката.Непрекъснатост на пространствата: екстиреор-интериор/ланшавно/хоризонтално-вертикално. Арх.образ на сградата се обославя от плътния бокс с метална обшивка и остъклената сфера.Осветлението на библиотеката се осъществява през централния атриум и сферата.Предвиждат се механични щори-саморегулиращи се осигуряващи необходимия светлинен контрол.Сферата чрез определена компютърна програма би могла да променя своя образ.Северната и скосена част-зона на слънчеви батерии. Подземния паркинг се обслужва от 2 рампи и 3 стълбища извеждащи на ниво терен.Осъществена е връзка с фоайето.
Registration number
000021