БИБЛИОТЕКА ВАРНА проучване за архитектурен конкурс

Анкета

Не сте ходили в библиотека от ученическите си години? Още по-добре. Значи можете да ни помогнете в определянето на нуждите на една съвременна библиотека.

Резултатите от тази анкета ще бъдат използвани в задание за международен архитектурен конкурс за изграждане на нова сграда на регионална библиотека “Пенчо Славейков” във Варна. Новата библиотека ще бъде в непосредствена близост до сградата на Община Варна. Конкурсът е в процес на подготовка.

Попълването на анкетата приключи.

Благодарим за всички 1613 отговора.

Вашето мнение е ценно за нас.

WhATA Competition

Tова проучване е разработено от WhAT Association
и ще бъде използвано в задание за архитектурен конкурс за нова библиотека в гр. Варна.
Поръчка: Община Варна.