Krasimira Maneva Karamateva-Petrova

Bulgaria

00000000100_Cover.jpg

Главният вход на Библиотеката е ориентиран към бул.”Осми Приморски полк” .Служебният вход на Библиотеката и изхода на пешеходци от подземният паркинг са разположени към ул.”Проф.М.Дринов”. Предвидени са места за велосипеди и кътове за отдих.До подземният паркинг на Библиотека се достига чрез две двулентови рапми от ул.”Проф.М.Дринов” и ул.”Бр.Миладинови”. Общият брой паркоместа е 350. Предвиден е нов подход за подземния паркинг на Община Варна.Сградата се състои от три подземни нива, приземен етаж и седем етажа. По фасадите е предвидено максимално естетствено осветяване чрез специални стъкла против шум, конденз и слънчево греене.Покривите-тераси на Библиотека могат да се използват за озеленяване и поставяне на фото-волтаични панели. Постигнати показатели: Зона подземно застрояване- по проект три нива всяко със ЗП= 3700м2 (по норматив) Приземен етаж- по проект 2355м2 (по норматив макс.2960м2) РЗП- по проект 17035м2 заедно с приземният етаж (по норматив 18500м2) Озеленена площ- по проект 590м2 върху терен и над 500м2 върху сграда (по норматив мин.740м2)
Registration number
000100