ET " ДЖЕНЕРАЛ-А-ОЛЕГ НИКОЛОВ"

Bulgaria

00000000104_Cover.jpg

Уникалната локация изисква да се изгради културен и библиотечен център на града с доразвиване на нови обществени функции Флексибилното вътр.пространство се развива в новата атрактивна площадна зона „Грехът” от премахването на градинката се изкупва със създаване на зеленина между библиотеката и Общината и около нея Безпроблемното преливане на тези атрактивни зони категорично предполага създаване на „зелен” пешех.подлез пред Общината, достъпна арх.среда и велоалеи, извеждащ хората към морския парк Остъкленият атриум с ескалаторите и стъкления асансьор позволява интеграция и самостоятелност при различните функции Пътища посетители-служители не се пресичат Предвижда се вътр.озеленяване,особено на терасовидните части при местата за четене на открито Сградата е съгласувана по евр. стандарти (DGNB) Предвидени са най-модерните системи за ОиВ,Ел,ВиК,Ен.ефективност Обемното решение осигурява плътни стени в преобладаващите зони за ветрове и западна радиация през следобедните часове Конструкцията е монолитен стоманобетон за подземните гаражи и хранилището, и стоманена за библиотечните етажи
Registration number
000104