"Никонсулт" ЕООД

Bulgaria

00000000014_Cover.jpg

Спазен е обхвата за надземно и подземно застрояване.Има 3 парконива, достъпни с 2 двулентови рампи.Осигурени са отделни входове на ниво–за доставки, адм. и за паркинга. Своеобразен знаков площад с колонада подчертава главния пешеходен подход, слизащ и на ниво 28.00-с прилежащи общ.нужди.Ясно са разграничени отделните потоци: доставки–ниво 33.55; техн.обработване–ниво 37.10; фондохранилища–нива 53.90,56.70,59.50; публични дейности. На входно ниво 31.50 са разположени всички обществени функции,както и в мецанина и на 28.00.Читалните са около атриумно пространство с навлизаща ест.светлина и ползват 3 асансьора (с възможна връзка с покривната тераса) и панорамна стълба. Сградата е с обща фунд. плоча, ст.б.колони, шайби, плочи и външни мет. колони ø630мм.Фасадното оформяне–с модерни материали–комбинация от композитни пана и структурно остъкляване с вътр. щори. Търсена е: -лаконичност и монументалност на образа -изявяване на дейността в града -относително ниска себестойност и рационалност Показатели: - ЗП: 1704 м2 - РЗП: 18 398м2 - Оз общо: 746м2 - Бр. паркоместа: 305 (вкл. 12 инвалидни)
Registration number
000014