Любка Ситронова

Bulgaria

00000000002_Cover.jpg

Библиотеката като сграда трябва да вдъхва респект, грандиозност и стабилност. Значимостта и е познание, добиване на умения и успех. Да усъвършенстваме и развиваме света около нас за бъдещите поколения. Затова визията която търсех за сградата на Библиотеката е да бъде едромащабна. Вградих в нея визуални рафтове с книги. Проектираните правоъгълни форми излизат еркерно и придават раздвижен и различен вид. Дограмата потъва на заден план. Входът е подчертан чрез изпъкващ обем с козирка. Акцентът в целия обем са терасовидните прибирания от улици „Братя Миладинови” и ул. „Проф. Марин Дринов”. За да запазя зеленината, която се е намирала на това място, проектирам вертикално озеленяване по фасадата. Стъпаловидното прибиране е съобразено с технология за отглеждане и поддържане на зеленината. Видът на сградата ще се променя според зеленината- трева, цветя, влечаща разстителност. Сградата ще дава живот и на тази прекрасна вертикална градина. Терасирането на етажите е както градоустройствено решение така е и символично. Чрез тези стъпала изобразявам възхода и просвещението на хората.
Registration number
000002