ВАЛЕНТИ-БО

България

00000000027_Cover.jpg

Библиотеката е символ на знание и прогрес. Тя би трябвало да бъде средище отговарящо на интересите на човек, създавайки среда комфортна, за индивидуално развитие и за социални събития. Нашето предложение е за емблематична визия, изразяваща предназначението на сградата. Вградени са няколко идеи. Концепцията за знания и прогрес е представена с възходяща спирала по периферията на сграда. Второто е писменост. Основния обем визуализира извит лист хартия с текстове. Той ще бъде изграден от перфорирана ламарина в бяло. Цилиндричен атриум представлява окото на сградата. Зелената идея е застъпена, както отвън със своеобразния хълм със свободен достъп, така и с непрекъсната жива стена в интериора. Предлагаме функционално партерния етаж да бъде зает от всички публични зони. Библиотеката е разположена на останалите етажи, като завършва с кафе-сладкарница и панорамна тераса. Допълненията, които предлагаме са: нощна читалня, зала за йога, книжарница, камерна кино зала(мултимедия), сектор стари вестници, повече места за четене и работа вместо заемни за дома. ЗП:2659 РЗП:18304 Оз: 2732 Паркинги:342
Регистрационен номер
000027