СРЕБРЕВА АРХИТЕКТИ ЕООД/SREBREVA ARCHITECTS LTD

Bulgaria

00000000028_Cover.jpg

„Има достатъчно светлина за тези, които искат да виждат и достатъчно мрак за тези, които не искат.” Паскал Концепцията на проекта провокира пространство за събиране, организиране и обмен на информация, което обогатява общоприетата функция на класическата библиотека. Мястото и подходите към парцела формират обтекаем обем, който естествено насочва във вертикала, така както символиката на познанието е четириизмерността на пространство и време. Отредения обхват на сградата е усвоен с омекотена и флуидна форма, изпълнима чрез прости структурни системи, съчетаващи енергопестящи похвати във всички аспекти на строителството. Пулсираща с енергия сърцевина на обема осигурява динамика на възприемането на всяка функция и съчетанието й с по-висша форма на комуникация, каквато е простата среща между индивидите. Синергия с познанието и с хората, черпещи от това познание е целта, която предложеното пространство се стреми да постигне като философска интерпретация на класическото съхраняване на информация
Registration number
000028