Тодор Стефанов Радулов

Bulgaria

00000000029_Cover.jpg

Концепция 1. Свободна композиция около централен атриум. 2. Навлизане на природата в интериора на сградата. 3. Отваряне, дематериализация на обществените пространства към общината и околната среда. 4. Отдръпване и затваряне на обслужващите и складови функции. 5. Визуален контакт на всички нива. 6. Динамичен силует. 7. Покривни тераси - градини. 8. Нощно осветление - фар, кораб, пристан. 9. Предложение за бъдеща пешеходна връзка / мост / на второ ниво между сградата на общината и библиотеката. Застроена площ на приземен етаж - 2 355 м2 Разгъната застроена площ на надземните етажи / включително и ново - терен / - 17 400 м2 Обща озеленена площ в рамките на парцела и сградата - 2 350 м2 Брой места за паркиране в подземния паркинг - 312 бр.
Registration number
000029