арх. Ирина Рачева

Bulgaria

00000000058_Cover.jpg

Не искам да съм оригинална. Аз съм библиотека. Не се натрапвам. Искам да уважавам своя град, традициите на формираната среда, доминацията на съседната сграда. Аз съм само един портал между живия живот и познанието. Ще Ви посрещна със символа на отворената бяла страница, на която е започнат текст, но трябва да се допълва. В себе си имам две пирамиди – едната на съхраненото познание и другата – на ползване на познанието. Двете се развиват успоредно във времето и пространството, като взаимно си влияят в зоната в която се смесват. В различни времена, интересите са различни. Зоната на смесване, естествено организира подреждането в двете успоредни пирамиди. Ще застана на отреденото ми място по такъв начин, че да Ви предпазя от шума по булеварда, ще Ви осигуря дневна светлина, без да Ви пречи слънцето, ще се погрижа да имате въздух и простор, без да се харчат много средства. Приемам в тялото си живото дърво, като извинение пред неговите събратя, загинали за съхранение на човешкото познание.
Registration number
000058