cityscape

Bulgaria

00000000082_Cover.jpg

Сградата като активна СОЦИАЛНА МРЕЖА. ПРОВОКИРА те със самото си присъствие в градския силует. Директно КОНТАКТУВА с всички – и посетители, и преминаващи. Привнася ДИНАМИКА. Електронният дневник на Варна ДИША. КОМУНИКИРА с теб. Неморският ФАР на морската столица. Стопява границата вън – вътре. ВАРН@ТЕКА – сборът на минало, настояще и бъдеще. Пази ЗАВЕТИ. Отправя ПОСЛАНИЕ. Imagine a structure functioning as an active SOCIAL NETWORK. A building PROVOKING simply with its presence. COMMUNICATING with visitors and passers by. A landmark which adds to the city DYNAMICS. The notebook of Varna BREATHS. A LIGHTHOUSE in the center of the city. Redefining inside – outside. VARN@TEC – a place where past, present and future live as one. LEGACY safehouse. Sending out MASSAGE.
Registration number
000082