Редокс

Bulgaria

00000000090_Cover.jpg

Сградата на Регионалната Библиотека „Пенчо Славейков“ е разположена в една от най-активните зони на града, в непосредствена близост до сградата на Община Варна. Планировката е с ясна геометрична форма, осигуряваща максимално функционално разпределение и енергоефективност. Сградата е разгърната на три подземни и седем надземни нива. Осигурени са общо 320 паркоместа – 311 в подземния паркинг и 9 на терен. Главният вход е ориентиран на юг и кореспондиращ с площада пред Общината. Обема на сградата е с категорична форма, напомняща за силуета на затворена книга. Силуета на фасадата се вписва и не противоречи на доминиращия обем на сградата на Общината. Идеята за формообразуването на акцент от завихрящи се бетонни стъпала в обема на сградата, откривайки зоната за четене и срещи на открито, е вдъхновена и насочена към тълкование от минувачите на различни асоциации – редове от книги, купчина с листи, множество автори, мисли, думи, а може и просто подчертаване на символите на българската азбука. Застроена площ на приземен етаж 2 660 m². Разгъната застроена площ на надземните нива 16 100 m².
Registration number
000090