Как да изпратя проект?

Изпращане
по пощата

Изпратете всички материали отпечатани на хартия. В пакет или на руло.

Инструкции

Електронно изпращане

Само с електронен подпис. Изпратете всички материали по електронен път.

Инструкции

За да изпратите проект, трябва да имате...

Проект.
8 табла 100х70 cm

Описание

Характерно изображение
в малък размер
300x300 px, JPG

Характерно изображение
в голям размер
1440x920 px, JPG

Заявление за участие
Как се попълва?

Декларация А
Декларация B
Декларация C
Как се попълват?

Копие от документ за правоспособност

Списък с участниците в екипа
(ако участва екип)
Как се попълва?

Подробности за тези материали можете да намерите в Заданието за проектиране (стр. 62-64).